Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Ochrana pred požiarmi

Vypracovanie dokumentácie
Školenia zamestnancov
Výkon činnosti požiarneho technika
Odborná pomoc

 

Bezpečnosť práce

Vypracovanie dokumentácie
Školenie zamestnancov
Odborné poradenstvo
Ostané

 

Životné prostredie

Vypracovanie dokumentácie
Poradenstvo
Odborná pomoc
Odborná príprava


Referencie

ĽUDOVÁ BANKA a. s.  BRATISLAVA                  CINEMAX, a.s. BRATISLAVA
TERCOMONT s.r.o.  BRATISLAVA                     JMTRADE s.r.o. BRATISLAVA
TERCOPLAST a.s.  BRATISLAVA                        AUTO ALBA s.r.o. BRATISLAVA
PEUGEOT s.r.o.  BRATISLAVA                            TECHO s.r.o. BRATISLAVA
HOTEL BRUSNO  BRUSNO                                  TATRAKOM s.r.o. BRATISLAVA
HOTEL GATE ONE  BRATISLAVA                       WALTEC a.s. BRATISLAVA
HOTEL WEST  BRATISLAVA                                REHAU s.r.o. BRATISLAVA
REHAU s.r.o.  BRATISLAVA                                 MPBH s.r.o. ŠAMORÍN


Školiace videa

Videa BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - školiace záznamy
Právne predpisy

Karta prvej pomoci

Download
vo formáte pdf