Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Školenia

Úvod Školenia


Školenia v oblasti ochrany pred požiarmi

 

 • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
 • Školenia zamestnancov; opakované najneskôr po 24 mesiacoch
 • Školenie vedúcich zamestnancov; opakované najneskôr po 24 mesiacoch
 • Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s overením vedomostí, opakované po 12 mesiacoch
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska; opakovaná po  12 mesiacoch
 • Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky pred začatím činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo pred začatím podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb


 

Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


 • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
 • Školenia zamestnancov s overením vedomostí; opakované najneskôr po 2 rokoch
 • Školenie vedúcich zamestnancov s overením vedomostí, opakované najneskôr po 2 rokoch 
 • Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci


 

Iné odborné školenia


 • Školenie zamestnancov, ktorí pracujú a pohybujú sa vo výškach a nad voľnou hĺbkou; opakované po 12 mesiacoch
 • Školenie zamestnancov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel  - školenie vodičov služobných vozidiel